Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem

Vstupujete do části určené pouze členům pracovního týmu.

Pro další postup potřebujete heslo.