Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

od 02/2018 do 12/2020

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Iveta Mlezivová, mlezivova@vubp-praha.cz

Cíle řešení projektu

Tvůrci politik v EU i v ČR kladou důraz na lepší shromažďování statistických údajů, na získávání objektivnějších, kvalitnějších informací a lepších důkazů o oblasti BOZP a kvalitě pracovního života. Jedná se o vhodné nástroje pro monitorování dotčené oblasti. Pro tvorbu politiky na základě důkazů je důležité shromažďovat spolehlivé, včasné a srovnatelné statistické údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání, expozici na pracovišti a onemocněních souvisejících s prací a analyzovat náklady a přínosy v oblasti BOZP. Cílem a záměrem je usilování o lepší zjišťování, shromažďování údajů a vypracování společných přístupů dotčených aktérů v oblasti BOZP tak, aby mohly být realizovány účinnější postupy, regulační mechanismy, dozorové činnosti a zároveň aby byly patřičně zohledněny odpovídající administrativní náklady pro podniky a vnitrostátní správní orgány. Cílem výzkumných aktivit bude zpracování návrhu modelu pro sběr a monitorování relevantních dat vztahujících se k BOZP.