Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Webová stránka projektu TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 1. 2015 – 31. 3. 2016

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Lenka Svobodová, svobodoval@vubp-praha.cz

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení.

The aim of the project is to develop a comprehensive analysis of the socioeconomic consequences of occupational accidents and occupational diseases. According to the conclusions of the analysis to draft the relevant recommendations.

Klíčová slova: Occupational accidents; occupational diseases; socioeconomic consequences; analysis

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.