Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu

Webová stránka projektu TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Výstupní dokumenty

Kniha Ergonomické stresory pod kontrolou aneb Ergonomie – jak na to 2. vydání (PDF; 5,8 MB)