Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje

Webová stránka projektu TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Aktuality

5. 2. 2013

V členské části v sekci Výstupní materiály byla uložena Závěrečná zpráva za rok 2012 k projektu TD010097 z programu OMEGA, která byla dne 30. 1. 2013 předána na TA ČR.

Výstupy projektu TD010097 „Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje“ najdete na http://www.bozpinfo.cz/vyzkum/vystupy/td10097.html.

28. 12. 2012

Metodika optimalizace kontrolních postupů u objektů a zařízení spadajících do kompetence zákona č. 59/2006 Sb., v platném znění (zákona o prevenci závažných havárií) je k dispozici v členské části v sekci Výstupní materiály.

30. 11. 2012

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ jsou k dispozici v členské části v sekci Výstupní materiály.

28. 10. 2012

Okruhy a otázky pro řízený rozhovor s činiteli inspekce zaměřené na oblast PZH u kontrolovaného objektu v Pardubicích (Hradci Králové), Karlových Varech a Ostravě jsou k dispozici v členské části v sekci Výstupní materiály.

3. 10. 2012

V členské části v sekci Porady a semináře je k dispozici Pozvánka a návrh programu na kontrolní den konaný dne 11. 10. 2012 ve VÚBP, v.v.i.

31. 8. 2012

V členské části v sekci Porady a semináře je k dispozici Pozvánka na pracovní workshop konaný dne 3. 9. 2012 ve VÚBP, v.v.i.

20. 8. 2012

Termín dalšího pracovního workshopu k projektu je naplánován na 3. 9. 2012, od 10 hod., v budově VÚBP, v.v.i.

12. 7. 2012

V členské části v sekci Výstupní materiály byla uložena Průběžná zpráva č. 1 za období 1. pol. 2012 k projektu TD010097 z programu OMEGA (věcná část) a Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích za období 1. pololetí 2012 k projektu TD010097 z programu OMEGA TAČR ČR.

19. 6. 2012

V členské části v sekci Porady a semináře je k dispozici Pozvánka na pracovní workshop konaný dne 26. 6. 2012 ve VÚBP, v.v.i.

14. 6. 2012

V členské části v sekci Pracovní materiály jsou zpřístupněny všechny soubory a všechny anotace k jednotlivým seznamům souborů.

8. 6. 2012

V členské části v sekci Pracovní materiály najdete nově uspořádané nebo přidané soubory, některé soubory byly odstraněny. Anotace k jednotlivým seznamům souborů budou postupně doplňovány.

14. 5. 2012

Zápis z pracovního workshopu ze dne 3. 5. 2012 je zveřejněn v členské části v sekci Porady a semináře.

9. 5. 2012

Termín dalšího pracovního workshopu k projektu je naplánován na 26. 6. 2012, od 10 hod., v budově VÚBP, v.v.i.

3. 5. 2012

Navrhované materiály pro rešeršní analýzu současné praxe a stavu inspekcí u chemických instalací jsou k dispozici v členské části v sekci Pracovní materiály.

18. 4. 2012

V členské části v sekci Porady a semináře jsou umístěny zápisy z porady konané 5. 4. 2012.

10. 4. 2012

Předběžně domluvený termín pracovního workshopu je naplánován na 3. 5. 2012, v budově VÚBP, v.v.i.

2. 4. 2012

Koordinační a informační porada týmu VÚBP, v.v.i., TLP spol. s r.o. a VŠB-TUO k projektu Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje se bude konat dnech 5. 4. 2012, ve VÚBP, v.v.i., 2. poschodí, ředitelna. Předmětem porady bude řízení a organizace projektu. Část programu bude věnována i administrativním a finančním aspektům.

2. 3. 2012

Dne 2. 3. 2012 byla podepsaná smlouva s Technologickou agenturou České republiky.

23. 2. 2012

VÚBP, v.v.i., podepsal smlouvy o spolupráci s partnery projektu.

01/2012

Zahájení projektu Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje.