Otevřená data a BOZP

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stránka slouží zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Projekt je řešen z prostředků institucionální podpory poskytované MPSV.

Název projektu

Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kód projektu

V03-S4 

Doba řešení projektu

1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vedoucí řešitelského týmu: Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS., ulmanova@vubp-praha.cz, 221 015 836

Odborný garant MPSV

Ing. Zdeněk Cais

Cíl projektu

Cílem výzkumného úkolu bude vytvoření veřejně dostupné webové aplikace postavené na otevřených datech, které lze využít pro analýzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik.

Výstupy projektu:

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz).