Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP

Webová stránka projektu TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP. Stránka slouží zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 6. 2018 – 30. 5. 2020

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vedoucí řešitelského týmu: Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS., ulmanova@vubp-praha.cz, 221 015 836

Odborný garant MPSV

Ing. Zdeněk Cais

Cíl projektu

Cílem projektu je vývoj webové aplikace, která umožní vizualizaci části odborné terminologie z Encyklopedie BOZP. Výzkum je postaven na zkoumání možností vizualizace dat, informací a pojmů v rámci tvorby odborné terminologie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato webová aplikace bude propojená s Encyklopedií BOZP. Vedle webové aplikace bude vytvořena také certifikovaná metodika průběžné aktualizace vytvořené webové aplikace podle nových skutečností a změn.

Výsledky projektu

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz).

TA ČR - Program Beta2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Encyklopedie BOZP