Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje

Webová stránka projektu TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

01/2012 – 12/2012

Řešitelský tým

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl vyvinout nástroje pro optimální inspekčně-kontrolní subsystém, který v případě aplikace skokovým způsobem zvýší úroveň prevence u nebezpečných chemických instalací. K nově vyvíjeným nástrojům bude náležet i softwarový inspekční nástroj.

Základním účelem inspekčně-kontrolních opatření je plánovité a systematické zkoumání technických, organizačních a řídicích systémů, které jsou v kontrolovaném subjektu zavedeny, k ověření, zda je provozovatel schopen prokázat, že byla učiněna všechna opatření k prevenci průmyslových havárií s chemickou látkou a k omezení jejich následků. Výsledkem je maximální úroveň ochrany člověka a životního prostředí. Od příslušných dozorových orgánů se očekává, že zajistí inspekci dostatečně erudovaně a inspekce bude prováděna důsledně a efektivně. Příslušní pracovníci musí mít „posuzovací kritéria“, aby ověřili, zda je provozovatel schopen prokázat všechna nezbytná ochranná a preventivní opatření.

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.