Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost

Vstupujete do části určené pouze členům pracovního týmu.

Pro další postup potřebujete heslo.