Rizikovost ekonomických činností v ČR

Webová stránka projektu TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Informační a propagační materiály

ČESKÉ

Základní

Zemědělství

letáky, plakáty

publikace, články

prezentace

Lesnictví

letáky, plakáty

publikace, články

prezentace

ZAHRANIČNÍ

INRS (francouzský Národní institut pro výzkum a bezpečnost)

EU-OSHA (informační agentura Evropské unie pro BOZP)

HSE (bezpečnost a ochrana zdraví ve Velké Británii)

ILO (mezinárodní organizace práce)