Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

Webová stránka projektu TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

O projektu

Vítejte na stránce, která byla vytvořena pro potřeby projektu Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců. Stránka bude sloužit zejména k publikování aktuálních informací o tom, co se v rámci projektu řeší, ke sdílení vytvořených materiálů apod.

Doba řešení projektu

1. 7. 2015 – 30. 11. 2016

Řešitel projektu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Vedoucí řešitelského týmu:

Ing. Iveta Mlezivová, mlezivova@vubp-praha.cz

Cíle řešení projektu

Cílem projektu je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v nejisté formě zaměstnávání a zejména o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech.

The aim of the project is to obtain new and up to date knowledge about the real state of agency employment in the Czech Republic, the quality of working life in precarious forms of employment and in particular on the key issues in ensuring the required level of safety and health at work and risk prevention of agency employees, on what it causes and on possible implications.

Kontakt

Správcem stránky je zaměstnanec VÚBP, v.v.i., Jakub Růžička (ruzicka@vubp-praha.cz), na kterého se obracejte se svými připomínkami, návrhy a technickými záležitostmi.