Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

Webová stránka projektu TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Workshopy ve VÚBP, v.v.i., 23. 6. 2016

Dne 23.6.2016 proběhly ve VÚBP dva workshopy:

Metodika, příprava a realizace workshopů (PDF; 355 kB)

Záznam výstupů a aktivit účastníků (PDF; 1,1 MB)

Prezentace z workshopů (PDF; 231 kB)

INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY

Fotodokumentace