Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

Webová stránka projektu TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Konference PS PČR, 6. 6. 2016

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR

pořádaná
Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

pod záštitou
předsedy výboru Jaroslava Zavadila
a
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové,

ve spolupráci se
Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady Vlády pro BOZP,
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.,
Asociací poskytovatelů personálních služeb, Asociací pracovních agentur, sociálními partnery a Státním úřadem inspekce práce,

v pondělí 6. června 2016 od 9.00 do 16.30 hodin
v budově Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 205,

v rámci
prezentace výsledků projektu vědy a výzkumu "Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců", řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR (program BETA).

Úvodní blok – projekt "Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců"
Představení projektu "Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců" (PDF; 1,1 MB)
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavní řešitel projektu
Blok A – Aktuální stav agenturního zaměstnávání v ČR z pohledu významných aktérů na trhu práce
Základní principy agenturního zaměstnávání (PDF; 123 kB)
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., ředitel odboru pracovněprávní legislativy, MPSV
Poznatky inspekce práce z kontrol agenturního zaměstnávání (PDF; 1,7 MB)
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, SÚIP
Poznatky a přístupy zástupců zaměstnanců k agenturnímu zaměstnávání, postoj ČMKOS (pouze nadpis - PDF; 31 kB)
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Poznatky a přístupy Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) (PDF; 785 kB)
Mgr. Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb
Poznatky a přístupy Asociace pracovních agentur (APA) (PDF; 3,1 MB)
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur
Blok B – Podmínky a některá specifika v agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání a moderní trendy v personální práci (PDF; 142 kB)
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., vedoucí katedry personalistiky, podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Zdravotní způsobilost a pracovnělékařské služby u agenturních zaměstnanců (pouze nadpis - PDF; 31 kB)
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
Agenturní zaměstnávání z pohledu zákona o zaměstnanosti (PDF; 671 kB)
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, MPSV
Mgr. Petr Seidl, vedoucí oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání, MPSV
Blok C – Agenturní zaměstnávání z pohledu výsledků realizovaných šetření v roce 2015
Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření (PDF; 114 kB)
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavní řešitel projektu
Agenturní zaměstnávání – zkušenosti ze šetření v kraji Vysočina (PDF; 219 kB)
MUDr. Eva Hanáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Ukrajinští pracovní migranti na českém trhu práce v segmentu agenturního zaměstnávání (PDF; 144 kB)
PhDr. Milan Lupták, CSc., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Blok D – Právní aspekty agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání z pohledu advokátní praxe (PDF; 61 kB)
JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát, odborný asistent katedry personalistiky, VŠE v Praze

Sem po zveřejnění doplníme videozáznam konference, který se objeví na Youtube kanálu ČMKOS

Řečníci a organizátoři před oficiálním zahájením konferenceZaplněný konferenční sálZahájení konference - s úvodním slovem vystopil Jaroslav Zavadil, předseda Výboru pro sociální politiku PS PČR  a doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSVÚvodní příspěvek Ing. Ivety Mlezivové, hlavní řešitelky projektuZástupci SÚIP - Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inpektor a Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektoraMgr. Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS a Josef Středula, předseda ČMKOSPozorně naslouchající účastníci ve vzdálenější části sáluPohled na dispozici konferenčního sáluVystoupení doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D.Příspěvek Ing. Jiřího MacíčkaVystoupení Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazůPlný konferenční sálPříspěvek Mgr. Jaroslavy Rezlerové, prezidentky Asociace poskytovatelů personálních služebVystoupení Ing. Radovana Burkoviče, prezidenta Asociace pracovních agenturDo odpolední části konference se zapojili další řečníciZačátek odpolení části konference - uvedla ho Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP, která moderovala celou konferenciPříspěvek prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc., vedoucí katedry personalistiky, podnikohospodářské fakulty VŠE v PrazeVystoupení JUDr. Bořivoje Šubrta, předsedy AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahůSpolečný příspěvek zástupců MPSV - JUDr. Jaroslava Stádníka, ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblasti zaměstnanosti a Mgr. Petra Seidla, vedoucího oddělení insolvence a agenturního zaměstnáváníVystoupení s druhým konferenčním příspěvkem Ing. Ivety Mlezivové z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.Příspěvek MUDr. Evy Hanákové z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.Specialisté ÍTÝ, podpora organizačního týmuVystoupení PhDr. Milana Luptáka, CSc. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.Závěrečný příspěvek JUDr. Davida Šmída, Ph.D., advokáta a odborného asistenta katedry personalistiky VŠE v PrazeModrý salónek jako zázemí v průběhu přestávek v konferenciRůžový salónek jako zázemí v průběhu přestávek v konferenci