logo VÚBP

Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků

Další zdroje

BOZPinfo.cz – oborový portál BOZP

http://www.bozpinfo.cz/msp-osvc/cizinci

Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/bozp_casopisy.php

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Státní úřad inspekce práce

http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/informace-z-oblasti-bezpecnosti-prace/

Evropská agentura po bezpečnost a ochranu při práci

Animované videopořady s postavičkou Napo

www.napofilm.net

Evropská inspekční a informační kampaň SLIC

Materiály kampaně „Ruční přemisťování břemen” ve více jazykových mutací

http://www.handlingloads.eu/cz/site/1/9

International social security association

Příručky pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích v anglickém, bulharském, české, německém, polském, španělském, chorvatském jazyce a v korejštině

http://www.issa.int/About-ISSA/Prevention-Sections/Section-on-Prevention-in-the-Iron-and-Metal-Industry/Section-resources