logo VÚBP

Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků

Informační a osvětové tiskoviny

Tiskoviny pro zajištění informační podpory a informační dostupnosti základních informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro cílovou skupinu zahraničních pracovníků.

ruština

 1. Следите за личной гигиеной - PDF; 611 kB
 2. Соблюдайте основные нормы приличного поведения - PDF; 674 kB
 3. Остерегайтесь гриппа и других болезней - PDF; 616 kB
 4. Права и обязанности работника - PDF; 611 kB
 5. Работайте на стройке безопасно - PDF; 621 kB
 6. Словарик - PDF; 698 kB
 7. Стресс на рабочем месте и как его преодолевать - PDF; 595 kB
 8. Не терпите дискриминацию - PDF; 622 kB
 9. Вы ищете работу в Чешской Республике? Будьте хорошо осведомлены! - PDF; 643 kB
 10. Безопасность и здоровье работников – осторожно с химией! - PDF; 664 kB
 11. Остерегайтесь профессиональных травм в сельском хозяйстве. Земледелие - PDF; 620 kB
 12. Остерегайтесь профессиональных травм в сельском хозяйстве. Животноводство - PDF; 598 kB
 13. Безопасно на стройке – без травм! - PDF; 639 kB
 14. Стройка – инструктаж по безопасности и охране труда на предприятии - PDF; 647 kB
 15. Опасные химические вещества - символы опасности - PDF; 695 kB
 16. Основная информация - PDF; 844 kB

ukrajinština

 1. Звертайте увагу на особисту гігієну - PDF; 614 kB
 2. Звертайте увагу на основні норми пристойної поведінки - PDF; 663 kB
 3. Звертайте увагу на грип та інші хвороби - PDF; 616 kB
 4. Права та обовязки працівника - PDF; 607 kB
 5. На будівництві працюйте безпечно - PDF; 622 kB
 6. Словничок - PDF; 697 kB
 7. Стрес на робочому місці та як з ним боротися - PDF; 597 kB
 8. Не ігноруйте дискримінацію - PDF; 624 kB
 9. Ви шукаєте роботу в Чеській Республіці? Будьте добре проінформовані! - PDF; 643 kB
 10. Безпека та здоровя працівників – обережно з хімікатами! - PDF; 664 kB
 11. Звертайте увагу на виробничі травми в сільському господарстві. Рослинництво - PDF; 626 kB
 12. Звертайте увагу на виробничі травми в сільському господарстві. Тваринництво - PDF; 600 kB
 13. Безпека на будівництві – без ушкоджень! - PDF; 641 kB
 14. Будівництво – інструктаж з ТБОЗР - PDF; 642 kB
 15. Небезпечні хімічні речовини - попереджувальні знаки - PDF; 699 kB
 16. Основна інформація - PDF; 842 kB

Další tiskoviny k pracovněprávním vztahům (PPV) - PDF; 43,4 kB

Další tiskoviny k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) - PDF; 36,6 kB

bulharština

 1. Не подценявайте личната хигиена - PDF; 613 kB
 2. Не подценявайте основните норми за прилично държание - PDF; 671 kB
 3. Не подценявайте грипа и други болести - PDF; 612 kB
 4. Права и задължения на работниците - PDF; 608 kB
 5. На строежа работете безопасно - PDF; 619 kB
 6. Речник - PDF; 696 kB
 7. Стрес на работното място и как да го овладеем - PDF; 592 kB
 8. Не толерирайте дискриминация - PDF; 619 kB
 9. Търсите работа в Република Чехия? Информирайте се добре! - PDF; 640 kB
 10. Безопасност и здраве на работниците – внимавайте с химически вещества! - PDF; 663 kB
 11. Внимавайте за работни произшествия в земеделието. Растениевъдство - PDF; 618 kB
 12. Внимавайте за работни произшествия в земеделието. Животновъдство - PDF; 594 kB
 13. Безопасност на строителната площадка – без злополуки! - PDF; 641 kB
 14. Строителство – обучение по BOZP - PDF; 643 kB
 15. Опасни химически вещества - предупредителни символи - PDF; 693 kB
 16. Oсновна информация - PDF; 819 kB

Další tiskoviny k pracovněprávním vztahům (PPV) - PDF; 46,8 kB