Proměny kvality pracovního života
Changes of working life quality

Webová stránka projektu TD020046 Proměny kvality pracovního života byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Certifikovaná metodika

Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice (PDF; 1,9 MB)

Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky (PDF; 621 kB)