Proměny kvality pracovního života
Changes of working life quality

Webová stránka projektu TD020046 Proměny kvality pracovního života byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Seminář PS PČR 12.11.2015

PROMĚNY KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA,
pořádaný
Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pod záštitou

předsedy výboru Jaroslava Zavadila
a
ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové

ve spolupráci se
Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady Vlády pro BOZP,
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.,
Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR,

ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 9.00 do 15.30 hodin
v budově Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 205,
v rámci

prezentace výsledků projektu vědy a výzkumu „Proměny kvality pracovního života“,
řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Blok A – Projekt „Proměna kvality pracovního života“ a prezentace Indikátoru kvality pracovního života v České republice
9:50 – 10:10 Představení projektu „Proměny kvality pracovního života“ (PDF; 428 kB)
Ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavní řešitel projektu
10:10 – 10:30 Český Indikátor Subjektivní Kvality Pracovního Života (PDF; 611 kB)
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., řešitel projektu
10:30 – 10:50 Informační portál Kvality pracovního života v ČR
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., řešitel projektu
Blok B – Zkušenosti se sledováním kvality pracovního života v zahraničí
11:10 – 11:35 Der Österreichische Arbeitsklima Index – 17 Jahre Erfahrung (PDF; 896 kB)
Rakouský index pracovního klimatu – 17 let zkušeností

Mag. Hans Preinfalk, Arbeiterkammer Ober-Österreich
11:35 – 12:00 Der Österreichische Arbeitsklima Index – Ergebnisse und Verbreitung
Rakouský index pracovního klimatu – výsledky a jejich šíření

Mag. Hans Preinfalk, Arbeiterkammer Ober-Österreich
12:00 – 12:25 German Index Gute Arbeit (PDF; 1,2 MB)
Německý Index dobré práce

Dr. Rolf Schmucker, Institut DGB-Index Gute Arbeit / Dr. Frank Mussmann, Georg-August-Universität Göttingen. Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften
Blok C – Kvalita pracovního života z více pohledů
13:15 – 13:35 Kvalita pracovního života v ČR z pohledu odborů (PDF; 1 MB)
Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, místopředsedkyně Rady vlády pro BOZP, Rada hospodářské a sociální dohody ČR
13:35 – 13:55 Pracovní podmínky v personální práci (PDF; 387 kB)
prof. ing. Zuzana Dvořáková, CSc., vedoucí katedry personalistiky, podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze
13:55 – 14:15 Rovné příležitosti na trhu práce (PDF; 398 kB)
Mgr. Lada Wichterlová, projektová manažerka Gender Studies, o.p.s.
Blok D – Poznatky z výzkumu a řešeného projektu
14:15 – 14:35 Trendy v kvalitě pracovního života v ČR (PDF; 911 kB)
Ing. Jan Červenka, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., řešitel projektu
14:35 – 15:00 Měnící se charakter práce (PDF; 661 kB)
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., řešitel projektu