Systém podpory kultury bezpečnosti
v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů

Webová stránka projektu TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Úvodní specifický checklist

Tento úvodní specifický checklist slouží k prvotní identifikaci možných rizik při výkonu pracovní činnosti.

Naleznete zde postupně 10 položek, u kterých se, prosím, vyjádřete, jak hodnotíte aktuálně z Vašeho pohledu jejich rizikovost v rámci své firmy. Výši rizikovosti zaznačte v příslušném poli dle přiložené škály 1 (převážně nerizikové) až 4 (velmi rizikové).

Přistupujte, prosím, k vyplnění zodpovědně. Nezapomeňte uvést na sebe kontaktní údaje.

Získaná data budou následně zpracována do podoby přehledné zprávy, kterou Vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu.

Soubor jednotlivých položek

1. Charakter a náplň vykonávaných činností

2. Počet pracovních úkolů a stanovené termíny ke splnění

3. Plánování směn, délka pracovní doby a pracovního odpočinku

4. Obsluha pracovních strojů a zařízení (složitost, náročnost, možné negativní důsledky)

5. Velikost a vymezení pracovního místa

6. Osvětlení, hlučnost a mikroklimatické podmínky na pracovišti

7. Vymezení pravomocí a odpovědností u pracovních pozic (jasné propojení s konkrétní pracovní pozicí…)

8. Distribuce informací v rámci firmy (včasnost, požadovaný rozsah informaci pro zaměstnance)

9. Přístup přímého nadřízeného k řadovým zaměstnancům

10. Vztahy a komunikace na pracovišti

Kontaktní údaje

Antispam