Systém podpory kultury bezpečnosti
v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů

Webová stránka projektu TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.
www.tacr.cz

Řešitelský tým

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

EXACOM s.r.o.

Hlavní řešitelé projektu
PhDr. David Michalík, Ph.D. VÚBP michalik@vubp-praha.cz
RNDr. Michal Stibitz Exacom michal.stibitz@exacom.cz