Kvalita pracovního života 2018

Workshop KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2018 - 27. 11. 2018

Zahájení a úvodní slovo PhDr. David Michalík, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Představení projektu (Ing. Lenka Svobodová) - (PDF; 900 kB)

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR (PhDr. Jiří Vinopal, PhD.) - (PDF; 404 kB)

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR (Ing. Jan Červenka) - (PDF; 240 kB)

Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s aspekty pracovního života (Mgr. Naděžda Čadová) - (PDF; 379 kB)

Současný charakter vykonávané práce z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR (Mgr. Pavlína Bulínová) - (PDF; 1,6 MB)

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR (Ing. Iveta Mlezivová) - (PDF; 919 kB)

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR (Ing. Lenka Svobodová) - (PDF; 334 kB)

Nová role personálního managementu ke zlepšení kvality pracovního života v ČR (Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.) - (PDF; 293 kB)

Shrnutí a závěr jednání workshopu (Ing. Lenka Svobodová)